PAGO

PAGO staat voor Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Het geeft je een organisatiebreed inzicht in de gezondheidsrisico’s van medewerkers.

Als werkgever wil je dat je medewerkers gezond zijn.

Het PAGO is een onderzoek dat erop gericht is om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. Dit onderzoek geeft een inzicht in de gezondheidsrisico’s voor de medewerker zelf en bij voldoende deelnemers ook een organisatiebreed beeld. Het gaat hier specifiek om risico’s de arbeidsgerelateerd zijn. Dit maakt de PAGO een beperkter gezondheidsonderzoek dan bijvoorbeeld het PMO. 

 

Doel van het PAGO onderzoek is het zoveel mogelijk voorkomen van de risico’s die de arbeid voor de gezondheid en de veiligheid van de werkenden met zich meebrengt. Met de uitkomsten van Het PAGO adviseert StretchUp je organisatie over beschermende maatregelen. Ook maakt vroege preventie onderdeel uit van het advies. Daarmee kan ziekte en uitval voorkomen worden.

Meer weten?

Wij informeren je graag. Vrijblijvend.

Contact

PAGO verschilt per functie

Per functie kan een PAGO verschillen. Zo is voor chauffeurs het zichtvermogen belangrijk, maar zijn er aan werken in de bouw meer risico’s verbonden aan lichamelijke belasting.  Dit zijn de verschillende PAGO's die wij voor je organisatie kunnen uitvoeren:

 

1. PAGO Fysieke beroepen

Het PAGO Fysieke beroepen-onderzoek is bedoeld voor medewerkers die het merendeel van hun tijd fysieke werkzaamheden uitvoeren. Tijdens het onderzoek ligt de nadruk dan ook op de fysieke gesteldheid van de medewerker.

 

 • Vragenlijst via Qiek, vooraf in te vullen
 • Biometrie onderzoek (gewicht, lengte, bloeddruk en hartslag)
 • Bloedonderzoek
 • Urine onderzoek
 • Oogtest, voor veraf
 • Lichamelijk onderzoek
 • Rapportage met uitslagen van het onderzoek

 

2. PAGO Beeldschermwerk

Het PAGO Beeldschermwerk-onderzoek richt zich op medewerkers met primair een zittend beroep. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de werkplek en advies geven over werkplekoptimalisatie gecombineerd met een uitgebreide oogtest.

 

 • Vragenlijst via Qiek, vooraf in te vullen
 • Werkplekonderzoek met advies
 • Oogtest, voor veraf, dichtbij en beeldschermwerk
 • Rapportage met uitslagen van het onderzoek

 

3. PAGO PSA (met individueel advies)

De omgang met collega’s en derden, zoals cliënten, patiënten en klanten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van ongewenste omgangsvormen, zoals pesterijen, agressie en geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Ook kan er sprake zijn van een te hoge werkdruk. Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen of hoge werkdruk, kan dit stress teweegbrengen en lichamelijke, psychische en sociale klachten veroorzaken. De Arbowet noemt dit psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

 

Met het PAGO PSA-onderzoek brengen we middels diverse vragenlijsten de psychosociale arbeidsbelasting in kaart en rapporteren we op groepsniveau terug aan de werkgever. Ook is het mogelijk dit onderzoek uit te breiden met een individueel advies van de A&O-deskundige aan je medewerkers.

 

 • Vragenlijst via Qiek, vooraf in te vullen
 • Groepsrapportage met uitslagen van het onderzoek
 • Individueel advies van A&O-deskundige mogelijk tegen meerprijs

 

PAGO Geluid

Het PAGO Geluid-onderzoek richt zich op het in kaart brengen van gehoor en risico’s op gehoorschade. Dit onderzoek is bedoeld voor medewerkers die in een omgeving werken met blootstelling aan (piek-)geluiden.

 

 • Vragenlijst via Qiek, vooraf in te vullen
 • Gehooronderzoek (audiometrie)
 • Rapportage met uitslagen van het onderzoek

 

4. PAGO Gevaarlijke stoffen

Het PAGO Gevaarlijke stoffen-onderzoek is een echt maatwerkonderzoek. Aan de hand van de RI&E zullen de risico’s aan blootstelling moeten worden bepaald. Vervolgens zal moeten worden bepaald welke stoffen het betreft en met welke onderzoeken de gezondheid van de medewerker in kaart kan worden gebracht.

 

Vitaliteitsprogramma 

Met het laten uitvoeren van PAGO ontvang je ook adviezen op maat voor je organisatie. StretchUp bestaat uit een team van specialisten. Dat zijn bij ons mensen die écht uit het werkveld komen. Fysiotherapeuten, Bewegingspecialisten en sport- en huisartsen. StretchUp streeft naar langdurige samenwerking om organisaties gezonder te maken, risico's te verkleinen, ondernemers te ontzorgen en organisaties succesvoller te maken. Klaar voor actie?

Meer weten?

Het team van StretchUp informeert je graag in een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden.
Contact