RI&E

Een RI&E is een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Het doel is om de werkomgeving zo veilig en gezond mogelijk te maken voor werknemers.

Een gezonde medewerker is een productieve medewerker

Een RI&E is een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Het doel van een RI&E is om de werkomgeving en de werkprocessen te evalueren op potentiële risico's voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.  Belangrijk? Niet alleen omdat het een wettelijke verplichting is, veel meer omdat je een veilige werkomgeving voor medewerkers nastreeft, want gezonde medewerkers zijn productieve medewerkers.

 

StretchUp biedt professioneel advies aan bedrijven en organisaties over de gezondheid en veiligheid op het werk. Wij kunnen helpen bij het verrichten van de RI&E en bij het opstellen en implementeren van maatregelen om geïdentificeerde risico's aan te pakken. Wij zijn doorgewinterde professionals met jarenlange ervaring op het gebied van veilig en gezond werken. Onze missie is om samen met werkgevers hun organisatie gezond en veerkrachtig te maken voor de toekomst. 

Meer weten?

Wij informeren je graag. Vrijblijvend.

Contact

Veiligheid 

Het opstellen van een RI&E is een wettelijke verplichting die erop is gericht om de werkomgeving en de werkprocessen veiliger te maken voor alle werknemers. Volgens de Arbowet moet elke werkgever, ongeacht de grootte of de gezondheid van de organisatie, een RI&E opstellen. Dit geldt voor alle bedrijven en organisaties, inclusief overheidsinstellingen, non-profitorganisaties, en kleine bedrijven. 

 

Risico 's in beeld 

Een RI&E is dus verplicht volgens de Arbowet. Het doel is om de werkomgeving en de werkprocessen te evalueren op potentiële risico's voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Hierdoor kunnen maatregelen worden genomen om deze risico's te verminderen of te elimineren en wordt de kans op arbeidsongevallen verkleind. 

 

Een RI&E is daarom belangrijk om: 

 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen 

 • De werkomgeving en werkprocessen veiliger te maken 

 • De gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen 

 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen 

 • Een verantwoorde en zorgzame werkgever te zijn. 

 

Hoe vaak een RI&E? 

In de Arbowet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Het gaat erom dat de RI&E actueel blijft. Dus bij ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek (artikel 5 lid 4 Arbowet) kan StretchUp samen met jou opnieuw de risico's bekijken. 

   

Succesvolle organisaties 

Het opstellen en implementeren van een RI&E kan bijdragen aan het succes van een organisatie op een aantal manieren: 

 

 • Veiligere werkomgeving: Door het identificeren en beoordelen van risico's voor de gezondheid en veiligheid van werknemers, kunnen maatregelen worden genomen om deze risico's te verminderen of te elimineren. Dit kan bijdragen aan een betere werkomgeving en meer tevreden werknemers. 

 • Verminderde juridische verantwoordelijkheid: Het opstellen van een RI&E is verplicht volgens de Arbowet. Als een organisatie geen RI&E heeft opgesteld, kan het bestraft worden in geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte. 

 • Betere reputatie: Een RI&E laat zien dat een organisatie zich bezorgd maakt om de gezondheid en veiligheid van haar werknemers. Dit kan leiden tot een betere reputatie en loyaliteit van werknemers en klanten. 

 • Kostenefficiëntie: Het nemen van maatregelen om de risico's voor de gezondheid en veiligheid van werknemers te verminderen, kan op de lange termijn leiden tot kostenefficiëntie, doordat er minder ziekte- en arbeidsongeschiktheid uitval is,minder arbeidsconflicten en minder schades 

 • Kwaliteit: incidenten voorkomen komt de kwaliteit van uw product of dienst ten goede.  

 • Verzekering: verzekeraars kunnen een lagere premie in rekening brengen wanneer een goede RI&E overlegd kan worden. 

 • Efficiëntie: Verbetermaatregelen leiden tot efficiëntere inzet van werknemers, middelen en processen.  

 

Kortom, het opstellen en implementeren van een RI&E kan bijdragen aan het succes van een organisatie door de werkomgeving veiliger te maken, juridische verantwoordelijkheid te verminderen, een betere reputatie te creëren en kostenefficiëntie te verbeteren.  

 

Wanneer een RI&E opstellen? 

Volgens de wet moet een RI&E worden opgesteld: 

 • Bij de oprichting van een bedrijf of organisatie. 

 • Bij ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering of werkomgeving. 

 • Als de arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit vereist. 

 • Als er veranderingen zijn in wet- en regelgeving die invloed hebben op de gezondheid en veiligheid van de werknemers. 

 • Regelmatig, ten minste één keer per vijf jaar, moet een RI&E worden geactualiseerd en geëvalueerd. 

 

StretchUp is groot voorstander van het regelmatig evalueren een RI&E. Regelmatige evaluatie zorgt ervoor dat je zoveel mogelijk voordeel haalt uit de RI&E voor jouw werknemers en je organisatie.  

Meer weten?

Het team van StretchUp informeert je graag in een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden.
Contact